Na spletnih straneh Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. - podrobnosti | več o piškotkih - VEČ | V REDU

Službe Doma

v. d. direktorice

Jera GROBELNIK, (01) 23 47 304, dom.center@duc.si

Direktorica zastopa in predstavlja Dom, in je odgovorna za zakonitost dela in poslovanja Doma.

Splošna služba

** Namestnica direktorice (vodja službe)**

Zlata MARIN, (01) 23 47 306, zlata.marin@duc.si

Tajnica

Nataša BITENC, (01) 23 47 304, dom.center@duc.si

Splošna služba skrbi za splošno ureditev poslovanja v Domu, za izvedbo javnih naročil, za kadrovske zadeve (zaposlovanje, izobraževanje …) ter za pisarniško poslovanje, arhiviranje in administrativna dela za vse službe Doma..

Računovodska služba

Vodja

Nataša SITAR, (01) 23 47 312, natasa.sitar@duc.si

Računovodska služba Doma izvaja naloge računovodstva, finančne službe ter naloge načrtovanja in poročanja o porabi sredstev.

Socialna služba

Socialna delavka

Jožica STIPIČ KABIR, (01) 23 47 104, jozica.stipic@duc.si

Delo socialne službe poteka večinoma v obliki dela s posameznikom in se prične že pred samim sprejemom v Dom, v obliki priprave prosilcev in tudi njihovih svojcev na sprejem. Bodoči stanovalci in njihovi svojci prejmejo vse informacije v zvezi s sprejemom in urejanjem potrebne dokumentacije. Delo s prosilci zajema večkratne razgovore ter oglede sob in skupnih prostorov Doma.

Delo s stanovalci odraža upoštevanja strokovnih načel domicilnosti in možnosti izbire ter posebnih strokovnih načel individualizacije in kontinuiranosti obravnave. Načelo in teoretični koncept individualizacije v socialnem delu je usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja stanovalca preko storitev, ki jih opredeli stanovalec. Temelji na povečanju življenjskih priložnosti in možnosti uporabnika. V socialni službi poudarjamo pomembnost socialnega modela dela s stanovalci. Socialne delavke ob sprejemu v Dom s stanovalcem opravimo pogovor po metodi dela individualnega načrtovanja, kjer stanovalec govori o svojih nadarjenostih, o vsakdanjem življenju, socialni mreži, željah, potrebah in opredeli cilje, ki jih ima on na določenih področjih svojega življenja. V okviru te metode dela stanovalec definira svojo situacijo in možne rešitve. Za potrebe multidisciplinarnega pristopa tudi ostale službe Doma za svoje področje dopolnijo individualni načrt obravnave. Socialne delavke v sklopu individualnega načrtovanja tudi vodimo evalvacije individualnih načrtov, kjer stanovalec sam oceni storitve in realizirane cilje in opredeli nove cilje. Stanovalec tako veča obseg vpliva in krepi svoj vpliv nad procesom individualnega načrtovanja.

Služba zdravstvene nege in oskrbe

odgovorni sestri

Nina BOJC, (01) 23 47 117, nina.bojc@duc.si

Amanda JUVAN, (01) 23 47 117, amanda.juvan@duc.si

Služba zdravstvene nege in oskrbe vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in delovne terapije. Delo je organizirano v treh izmenah, vse dni v letu. Storitve zdravstvene nege nudimo na podlagi osnovnih in specifičnih potreb stanovalcev. Cilj, ki mu vsakoletno sledimo, je doseči optimalno vzdrževanje kroničnih zdravstvenih težav stanovalcev, zagotavljati kakovostno in varno zdravstveno nego, kot to določajo standardi zdravstvene nege. Zdravstveno nego izvajamo skladno z Merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Stanovalci so razvrščeni v kategorije oskrbe glede na potrebe posameznika, njihovo samostojnost oziroma stopnjo odvisnosti od pomoči drugih. Naš glavni cilj je vzdrževanje samostojnosti in neodvisnosti pokretnih stanovalcev ter zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in podpore stanovalcem s kroničnimi obolenji.

Storitve fizioterapije izvajamo po naročilu domskega zdravnika in specialista fiziatra. Poleg zdravljenja s fizioterapevtskimi metodami in tehnikami, ki omogočajo lajšanje akutnih in kroničnih bolečin, fizioterapevti obravnavamo stanovalce po poškodbah (zlomi kolka, zapestja…) oz. možganski kapi, ki so v procesu rehabilitacije. Poleg teh terapij izvajamo tudi terapije v smislu vzdrževanja telesnega stanja oz. splošne kondicije (to zajema tudi skupinske vaje stanovalcev, hojo v bradlji ter hojo ob asistenci v nadstropju kjer stanovalec biva). Poleg samih terapij, fizioterapevti izvajamo tudi zdravstveno-vzgojno delo s stanovalci in svojci, svetujemo o primerni nabavi ortopedskih pripomočkov, uporabi in vzdrževanju le-teh.

Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere namen je dviganje kakovosti življenja stanovalca. Narava dela zahteva, da smo delovni terapevti ves čas odprti za potrebe stanovalcev. Pripravljeni smo jim prisluhniti in aktivno reševati njihove stiske. Skupaj s stanovalcem poiščemo aktivnosti, ki bi jim omogočile kar najvišjo mero samostojnosti. S pomočjo namenskih aktivnosti vplivamo na večanje stanovalčeve samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja:

  • skrb za samega sebe – osebna nega, hranjenje, oblačenje, uporaba različnih pripomočkov;
  • delo in produktivnost – vključevanje v posamezne aktivnosti, izobraževanje, prostovoljstvo… ;
  • prosti čas – rekreativna telovadba, družabne igre, socializacija, prireditve, koncerti, izleti … .

Služba prehrane

Vodja

Nikica MAGLOV, (01) 23 47 327, prehrana.poljane@duc.si

Za izvajanje prehranske oskrbe starejših je v Domu zadolžena Služba prehrane, ki načrtuje obroke glede na priporočila, ki veljajo za prehrano starejših ljudi in zagotavljajo stanovalcem uravnotežene obroke, optimalen energijski vnos, varnost živil, senzorično atraktivnost, nasitnost. Na osnovi dietnega navodila, ki ga izda zdravnik, načrtujemo tudi različne diete. Sladkorno, želodčno, žolčno, črevesno, dieto brez glutena in druge diete, ki jih predpiše zdravnik.

Pripravljamo 5 obrokov dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico in večerjo. Jedilnike načrtujemo za mesec vnaprej. Pri načrtovanju sodelujemo s stanovalci ter skladno z možnostmi upoštevamo njihove predloge, pripombe, želje. Srečujemo se na sestankih po nadstropjih in na sestankih komisije za pregled jedilnikov.

V Domu opravljamo kot dodatno gospodarsko dejavnost tudi prodajo kosil zunanjim uporabnikom, ki jih postrežemo v zunanji jedilnici, kosilo lahko prevzamete v svoji posodi v domski kavarni ali vam ga pripeljemo na dom. V domski kavarni vam postrežemo tudi z drugimi napitki in prigrizki.

Tehnično vzdrževalna služba

Vodja

Luka KLAŠNJA, (01) 23 47 322, luka.klasnja@duc.si

Tehnično vzdrževalna služba opravlja dela in naloge na področju investicijskega vzdrževanja posameznih delov objektov, vzdrževanja objektov, čiščenja skupnih prostorov, pranja, likanja in šivanja domskega in osebnega perila stanovalcev ter dela in naloge v recepciji Doma.

Kontaktni podatki

Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane
Tabor 10, 1000 Ljubljana
E-pošta: dom.center@duc.si
Enota POLJANE
Ulica Janeza Pavla II/4, 1000 Ljubljana
T: 01 23 47 100, F: 01 23 47 145
Nočna dežurna služba:
M: 031 758 504

Pišite nam