Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

OBISKOVALCE PROSIMO ZA DOSLEDNO UPOŠTEVANJE NAVODIL GLEDE OBISKOV V DOMU

18.Jun 2020

SPOŠTOVANI SVOJCI IN SKRBNIKI,

obiski v Domu so mogoči vsak dan,

le v času od 10:00 do 13:00 in od 15:00 do 18:00 TER POD SLEDEČIMI POGOJI:

  • Stanovalec v sobi lahko sprejme le 1 obisk na dan.
  • Obisk je omejen na eno zdravo osebo (brez otrok).
  • Obisk je omejen na stanovalčevo sobo. Stanovalca lahko obiskovalec odpelje v kavarno oz. ven iz Doma.
  • V času obiska prosimo ne obiskujte in ne skrbite za ostale stanovalce.
  • Še vedno vas prosimo, da se v skrbi za zdravje držite vseh usmeritev stroke (NIJZ) in vladnih predpisov, ki veljajo za vse državljane, predvsem pa:
  • skrbite za ustrezno socialno distanco,
  • skrbite za redno umivanje in razkuževanje rok. Roke si obvezno razkužite ob vsakem prihodu v Dom.
  • Pazite na higieno kihanja in kašlja.
  • Ne dotikajte se oči, nosu, ust.
  • Ob tesnem stiku oz. ko ni možno zagotoviti razdalje, je obvezno nošenje zaščite čez nos in usta (maske si priskrbite sami).

Uradne ure socialne službe in pogovori z zdravnikom so zaenkrat še telefoničnomorebitne osebne obiske prosilci, svojci … dogovorijo s socialno delavko oz. z ambulanto.

vodstvo Doma