Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

PRAVILA RAVNANJA IN OBNAŠANJA NA OBISKU

28.Sep 2020

SPOŠTOVANI STANOVALCI, SVOJCI, SKRBNIKI IN OSTALI OBISKOVALCI

Kljub spremembi vremena se bo VEČINA OBISKOV še vedno izvajala na PROSTEM V DOMSKEM PARKU.

V PRIMERU SLABEGA VREMENA OBISK ŽAL ODPADE IN SE NE IZVEDE V KAVARNI DOMA.

Obiski znotraj Doma bodo še vedno omogočeni samo nepokretnim oz. težko pokretnim stanovalcem.

ŠE VEDNO PROSIMO, DA SE STRIKTNO DRŽITE vseh higienskih ukrepov in navodil zaposlenih:

  • Vsi obiski morajo biti v naprej napovedani in dogovorjeni.
  • Čas obiskov ostaja nespremenjen: vsak dan od 9:30 do 12:00 ure in od 14:30 do 17:00 ure. Znotraj tega časa lahko obiski ostajajo dlje kot 45 minut, ob upoštevanju vseh ostalih navodil.
  • Vsak stanovalec ima lahko dva obiska na teden.
  • Na obisk pride lahko le ena zdrava oseba (brez otrok).
  • Obisk je omejen na stanovalčevo sobo. Stanovalca lahko obiskovalec odpelje ven iz Doma.
  • V času obiska prosimo ne obiskujte in ne skrbite za ostale stanovalce.
  • Vsak obiskovalec mora imeti ob prihodu na obisk svojo kirurško masko (ne iz blaga).
  • Vsak obiskovalec izpolni vprašalnik svojega zdravstvenega in epidemiološkega stanja.

Stanovalcem, ki to zmorejo, se še vedno omogoča prost izhod iz Doma. Iskreno priporočamo, da se izogibate prostorov z velikim številom ljudi in se zadržujete v bližnji okolici Doma (domski park).

V izogib dodatnim omejitvam za obiskovalce vas opozarjamo, da ste dolžni upoštevati vsa navodila zaposlenih ter splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe, kajti neupoštevanje navodil, ima lahko za posledico prepoved vstopa v Dom (tudi v domski park).

Še nadalje bomo, v skrbi za zdravje vseh, omejitve prilagajali stanju okužb v državi in situaciji v Domu samem.

vodstvo Doma