Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Obvestilo

21.Dec 2021

Spoštovani stanovalci in svojci,

obveščamo vas, da smo dne,  20.12.2021 prejeli obvestilo MDDSZ, v katerem nas obvešča, da se iz proračuna RS za obdobje od 1. 12. 2021 do začetka uporabe prve alineje 1. točke prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 15. člena, ki urejata pravico do DO v instituciji iz drugega odstavka 58. člena ZDOsk, zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sklenjenega aneksa.

Torej, cena oskrbnega dne ostaja nespremenjena, in sicer cena oskrbe I znaša 19,64 € in cena oskrbe IV znaša 35,50 €.

Lep pozdrav,

 

vodstvo Doma