Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

OBVESTILO STANOVALCEM IN OBISKOVALCEM – OBISKI V DOMU

21.Avg 2020

SPOŠTOVANI STANOVALCI, SVOJCI, SKRBNIKI IN OSTALI OBISKOVALCI

Stanje okužb v državi ter opozorila in obvestila stroke so žal še vedno taka, da moramo vsi, kljub dejstvu, da epidemija ni več razglašena, še vedno biti previdni in se obnašati varno – v prvi vrsti zase – in odgovorno za vse nas.

Zavedamo se, da se z obiski stanovalcev povečuje možnost vnosa virusa v Dom, zato se bo večina obiskov še vedno izvajala na prostem v domskem parku. Obiski znotraj Doma bodo omogočeni samo nepokretnim oz. težko pokretnim stanovalcem.

Obiske stanovalcev bomo še naprej omogočali vendar z določenimi omejitvami in ob strogem upoštevanju vseh higienskih ukrepov in upoštevanju navodil zaposlenih:

  • Vsi obiski morajo biti v naprej napovedani in dogovorjeni.
  • Čas obiskov ostaja nespremenjen: od 9:30 do 12:00 ure in od 14:30 do 17:00 ure. Znotraj tega časa lahko obiski ostajajo dlje kot 45 minut, ob upoštevanju vseh ostalih navodil.
  • Vsak stanovalec ima lahko dva obiska na teden.
  • Na obisk pride lahko le ena zdrava oseba (brez otrok).
  • Obisk je omejen na stanovalčevo sobo. Stanovalca lahko obiskovalec odpelje v kavarno oz. ven iz Doma.
  • V času obiska prosimo ne obiskujte in ne skrbite za ostale stanovalce.
  • Vsak obiskovalec mora imeti ob prihodu na obisk svojo kirurško masko (ne iz blaga).
  • Vsak obiskovalec izpolni vprašalnik svojega zdravstvenega in epidemiološkega stanja. Vprašalnik je dostopen TUKAJ.

V kolikor bi bili primorani zaradi spremenjene epidemiološke situacije dodatno omejiti/prepovedati obiske, bodo ob upoštevanju vseh pravil preventive prenosa okužbe in uporabi ustrezne OVO glede na epidemiološko situacijo pri stanovalcu, dopustne izjeme v primerih umirajoče osebe in kadar se pojavijo stanja, na katere bi prisotnost svojcev ugodno vplivala.

OBISKE SE NAROČA NAJMANJ EN DAN V NAPREJ, IZKLJUČNO PO TELEFONU.

Kontakti za najavo obiskov ob delavnikih med 8:00 in 12:00 uro:

enota Tabor: 01 2347 334; 01 2347 335; 01 2347 304

enota Poljane: 01 2347 104; 01 2347 304

Stanovalcem se še vedno omogoča prost izhod iz Doma. Iskreno priporočamo, da se izogibate prostorov z velikim številom ljudi in se zadržujete v bližnji okolici Doma (domski park).

V izogib dodatnim omejitvam za obiskovalce vas opozarjamo, da ste dolžni upoštevati vsa navodila zaposlenih ter splošna navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe, kajti neupoštevanje navodil, ima lahko za posledico prepoved vstopa v Dom (tudi domski park).

Še nadalje bomo, v skrbi za zdravje vseh, omejitve prilagajali stanju okužb v državi in situaciji v Domu samem.

vodstvo Doma