Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

OBVESTILO STANOVALCEM IN OBISKOVALCEM – OBISKI V DOMU

24.Mar 2021

Spoštovani,

hvala vsem stanovalcem, zaposlenim in obiskovalcem, ki z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pomembno doprimoremo k dejstvu, da epidemijo v enoti Tabor še vedno zelo dobro preprečujemo/obvladujemo.

Iz tega razloga sproščamo dodatno omejitev kar zadev obiske.

Nadzorovani obiski so mogoči vsak dan razen ob nedeljah in praznikih med 9:00 in 12:00 uro ter med 15:00 in 16:30 uro.

Ob prihodu se vsakemu obiskovalcu še vedno izmeri telesna temperatura, prav tako so vsi obiskovalci dolžni upoštevati navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2:

  • Na obisk pride lahko le ena zdrava oseba.
  • Obisk je mogoč v sobi stanovalca, stanovalca se lahko odpelje ven ali v domski park.
  • Ob vstopu in izstopu iz Doma si razkužite roke, v času obiska PRAVILNO NOSITE USTREZNO MASKO in skrbite za ustrezno medosebno razdaljo.
  • Vsak obiskovalec ob prihodu izpolni vprašalnik svojega zdravstvenega in epidemiološkega stanja.

V kolikor bi bili primorani zaradi spremenjene epidemiološke situacije ponovno dodatno omejiti/prepovedati obiske, bodo ob upoštevanju vseh pravil preventive prenosa okužbe in uporabi ustrezne OVO glede na epidemiološko situacijo pri stanovalcu, dopustne izjeme v primerih umirajoče osebe in kadar se pojavijo stanja, na katere bi prisotnost svojcev ugodno vplivala.

Epidemija in z njo nevarnost okužb z virusom SARS-CoV-2 še vedno obstaja, zato ostajamo previdni in skrbni. Iz tega razloga še vedno močno odsvetujemo, da stanovalci hodijo v trgovine in druge zaprte prostore, če to res ni nujno, izhode naj izkoristijo za varne sprehode, da si povrnejo telesno moč.

Tudi stanovalcem še vedno priporočamo, da v primeru uporabe dvigal NOSITE ZAŠČITO ČEZ NOS IN USTA in tudi sicer OHRANJATE USTREZNO MEDSEBOJNO RAZDALJO in upoštevate ostale ukrepe za preprečevanje okužb.

OB IZHODIH STANOVALCI OBVEZNO UPOŠTEVAJTE VSA PRAVILA STROKE IN ZAKONODAJALCA, KI VELJAJO ZA VSE DRŽAVLJANE!

Le s sodelovanjem ter upoštevanjem zaščitnih ukrepov, bomo ostali zdravi.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo Doma