Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Obvestila

SPOŠTOVANI SVOJCI IN SKRBNIKI,

s hvaležnostjo in veseljem vas obveščamo, da do tega trenutka (22.5.2020, 15:00) ne med stanovalci niti med zaposlenimi v Domu nimamo okužbe z virusom COVID – 19.

Skladno s smernicami, ki smo jih 20.5.2020 prejeli s strani MDDSZ, so PONOVNO MOGOČI PROSTI IZHODI IZ DOMA.

Stanovalci so prejeli spodnje usmeritve in informacije:

*V skrbi za vaše zdravje vas prosimo, da se pri tem držite vseh navodil stroke (NIJZ) in vladnih predpisov, ki veljajo za vse državljane, predvsem pa:

  • skrbite za ustrezno socialno distanco,
  • skrbite za redno umivanje in razkuževanje rok. Roke si obvezno razkužite ob vsakem prihodu v Dom.
  • Pazite na higieno kihanja in kašlja.
  • Ne dotikanje oči, nosu, ust.
  • V zaprtih javnih prostorih, na avtobusih je obvezno nošenje zaščite čez nos in usta (maske si priskrbite sami).
  • V kolikor se boste odpravili po nakupih, pazite na pravilno ravnanje s kupljenimi izdelki (embalažo po možnosti razkužite, nepotrebno embalažo čimprej zavrzite in nato umijte roke z milom in toplo vodo).*

Prosimo, da se teh usmeritev držite tudi vsi, ki se boste z našimi stanovalci srečali in družili.

Prosti obiski svojcev in ostalih obiskovalcev v prostorih Doma do nadaljnjega še niso mogoči, zato je obiske pri stanovalcih, ki potrebujejo našo pomoč, potrebno najaviti, na spodnje kontakte:

ENOTA TABOR: za najavo obiska pri stanovalcih, ki potrebujejo našo pomoč, nas kontaktirajte od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 334 ali kadarkoli na e-mail: irena.novak@duc.si. V primeru najave obiska v sobi (samo za stanovalce, ki niti s pomočjo ne zmorejo poti do parka) kontaktirajte odgovorne sestre od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 318 ali kadarkoli na e-mail: simona.smole@duc.si.

ENOTA POLJANE: za najavo obiska pri stanovalcih, ki potrebujejo našo pomoč, nas kontaktirajte od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 104 ali kadarkoli na e-mail: jozica.stipic@duc.si. V primeru najave obiska v sobi (samo za stanovalce, ki niti s pomočjo ne zmorejo poti do parka) kontaktirajte eno od odgovornih sester od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 117 ali kadarkoli na e-mail: nina.bojc@duc.si ali amanda.juvan@duc.si.

Hvala, ker skupaj skrbimo za zdravje vseh nas!

Jera Grobelnik z enkratnimi sodelavci

Z dnem 30. 4. 2020, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo) ponovno omogočilo obiske v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva.

V Domu upokojencev Center, Ljubljana (v nadaljevanju: Dom) pozdravljamo to odločitev, saj menimo, da je ključno ohraniti ravnovesje med varovanjem zdravja oskrbovancev ter pravico do socialnih stikov, ki so za mentalno zdravje človeka zelo pomembni. Seveda pa je na prvem mestu varnost in zdravje naših stanovalcev, zaradi česar smo v Domu pri sproščanju obiskov previdni in jih uvajamo postopoma.

S tem namenom smo na podlagi smernic Ministrstva pripravili nekaj navodil, ki jih podajamo v nadaljevanju in s katerimi bomo zagotovili varnost tako stanovalcev, kot obiskovalcev ter s tem zmanjšali tveganje prenosa okužbe s SARS-CoV-2.

Obiski bodo mogoči od srede, 6.5.2020 od 10:00 ure dalje.

Obiski v Domu bodo potekali vsak dan v tednu od 10:00 do 11:00 ure ter od 13:00 do 17:00 ure, samo ob predhodni najavi, znotraj vnaprej dogovorjenega termina in z ustrezno zaščito.

Trenutno bomo obiske omogočali le v domskem parku (vhod v park enote Poljane bo ob dogovorjenem času mogoč iz Ulice Talcev). Izjema so stanovalci, ki tudi ob pomoči zaposlenih ne zmorejo poti do domskega parka, pri teh bodo obiski izjemoma omogočeni v sobi stanovalca.

Da zagotovimo obisk vsem stanovalcem, bodo obiski trenutno mogoči v trajanju največ 30 minut. Pred ponovnim obiskom bo obisk najprej omogočen še vsem ostalim stanovalcem.

Po navodilu Ministrstva bo vsak obiskovalec pred obiskom podpisal izjavo, da je bil v zadnjih 14. dneh zdrav in da v tem obdobju tudi ni bil v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe, oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena.

Ob obisku boste obiskovalci s strani zaposlenega obveščeni o preventivnih ukrepih za preprečevanja širjenja okužb (obvezno nošenje obrazne maske, razkuževanje rok, morebitna dodatna zaščita za obiske v sobah, vzdrževanje ustrezne razdalje, morebitne prinesene stvari gredo najprej v 72 urno karanteno …).

Stanovalca boste ob dogovorjeni uri pričakali v parku, kamor bo stanovalca pospremil nekdo izmed zaposlenih.

V primeru obiska v sobi, vas bo ob dogovorjeni uri na vhodu v Dom pričakala medicinska sestra in vas po seznanitvi o preventivnih ukrepih za preprečevanja širjenja okužb ter ob nošenju ustrezne zaščite pospremila do sobe stanovalca.

KONTAKTI ZA NAJAVO OBISKA

ENOTA TABOR

Za najavo obiska nas kontaktirajte od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 334 ali kadarkoli na e-mail: irena.novak@duc.si.

V primeru najave obiska v sobi kontaktirajte odgovorne sestre od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 318 ali kadarkoli na e-mail: simona.smole@duc.si.

ENOTA POLJANE

Za najavo obiska nas kontaktirajte od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 104 ali kadarkoli na e-mail: jozica.stipic@duc.si.

V primeru najave obiska v sobi kontaktirajte eno od odgovorni sestri od ponedeljka do petka, od 8:00 do 14:00 ure, na telefonsko številko 01/2347 117 ali kadarkoli na e-mail: nina.bojc@duc.si ali amanda.juvan@duc.si.

Vse obiskovalce prosimo za razumevanje in potrpljenje, obiske bomo omogočili vsem zainteresiranim.

Dom upokojencev Center, Ljubljana

Spoštovani,

zaradi popolne prepovedi obiskov v Domu vas obveščamo, da bodo do nadaljnjega uradne ure samo po telefonu.

Hvala za razumevanje.