Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Aktivnosti Poljane

Našim stanovalcem omogočamo in nudimo različne aktivnosti, in sicer:

  • gibalne aktivnosti, 
  • ples, 
  • bralno pogovorne aktivnosti,
  • petje,
  • ustvarjalne delavnice,… 

Za razvijanje dobrih in odprtih medosebnih odnosov organiziramo različna srečanja in dogodke, in sicer:

  • družabne igre, 
  • kulturno zabavne prireditve, tombole, 
  • prilagojeni izleti, 
  • obeleževanje osebnih in drugih praznikov, 
  • pikniki in druge aktivnosti v domskem parku.