Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Pozdrav

Spoštovani,

osnovno vodilo našega dela je in ostaja spoštovanje drug drugega, strokovnost in prijaznost do vseh.

Zavedamo se, da je odločitev za bivanje v institucionalnem varstvu prelomnica na življenjski poti vsakega starostnika, zato je še toliko bolj pomemben naš odziv, posluh in pozornost.

Spoštljivi in topli medsebojni odnosi so naš vsakodnevni izziv, saj vemo, da so nasmeh in topla beseda ravno tako pomembni kot dobro opravljena storitev. Vsa leta našega obstoja smo svoje delovanje usmerjali k ljudem in njihovim potrebam. V razvoju stroke smo prestopili marsikateri mejnik, pa vendar vedno z namenom skrbeti za človekovo življenje in ohraniti njegovo dostojanstvo.

V želji biti blizu vas, smo vedno iskali nove priložnosti povezovanja in sodelovanja, zato vas vabimo, da stopite do nas in skupaj z nami ustvarjajte danes za naše boljše jutri.

 

Zlata Marin, mag.
direktorica