Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Aktivnosti Roza Kocka

Našim stanovalcem omogočamo in nudimo različne aktivnosti, in sicer:

  • gibalne aktivnosti, 
  • ples, 
  • bralno pogovorne aktivnosti,
  • petje,
  • ustvarjalne delavnice,… 

Za razvijanje dobrih in odprtih medosebnih odnosov organiziramo različna srečanja in dogodke, in sicer:

  • družabne igre, 
  • kulturno zabavne prireditve, tombole, 
  • prilagojene izlete, 
  • obeleževanje osebnih in drugih praznikov, 
  • piknike in druge aktivnosti v domskem parku.

Enoto Roza kocka je ob svetovnem dnevu čebel obiskala gospa Mojca Pibernik, svetovalka iz Čebelarske zveze Slovenije.

Predstavila nam je človekov odnos s čebelami, učni panj, satje, cvetni prah, čebele delavke, trote in matico.

Na delavnici smo tudi preizkusili različne vrste medu, ob tem smo ugibali ali prepoznamo vrsto medu.

Okušanje medu je stanovalcem pričaralo tudi kakšen spomin na čebelarjenje v preteklosti.

Eden od stanovalcev je na vprašanje, kakšen je med, ki ga poskuša, odgovoril: »Sladek je kot med.«

Hvala gospe Mojci Pibernik in Čebelarski zvezi Sloveniji za predstavitev in degustacijo medu.