Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Službe v zavodu

Dom zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za zakonitost njegovega dela in poslovanja. Izvajanje del je v Domu organizirano v posameznih vsebinsko oziroma organizacijsko zaokroženih celotah, ki so oblikovane kot službe.

Dom izvaja dela in naloge po posameznih ravneh in vsebinah dela v okviru naslednjih služb:

 

I. Socialna služba:

 • postopek pred sprejemom stanovalca v zavod
 • sprejem stanovalca v zavod
 • pomoč pri vključevanju stanovalcev v življenje v zavodu
 • pomoč stanovalcem pri reševanju osebnih stisk
 • individualno in skupinsko delo s stanovalci in njihovimi svojci
 • urejanje prostovoljnega dela


II. Služba zdravstvene nege in oskrbe

a. zdravstvena nega:

 • zdravstvena nega stanovalcev
 • pomoč in oskrba stanovalcem
 • posebne oblike varstva starejših

b. fizioterapija:

 • izvajanje splošne fizioterapije
 • izvajanje specialne fizioterapije

c. delovna terapija:

 • organiziranje in izvajanje vseh oblik delovne terapije skladno z zdravstvenim stanjem stanovalca
 • okupacijsko rekreacijske dejavnosti
 • organizacija prireditev za stanovalce in svojce


III. Splošna služba:

Splošna služba skrbi za pisarniško poslovanje, kadrovske zadeve ter izvajanje postopkov javnega naročanja storitev, blaga in gradenj.

 

IV. Finančno računovodska služba:

Računovodska služba skrbi za finančno računovodsko poslovanje, evidentiranje vseh poslovnih dogodkov, vodenje predpisanih poslovnih knjig in  blagajniškega poslovanja.

 

V. Služba prehrane

Priprava hrane je kuharska umetnost. V domski kuhinji pripravimo hrano na način, primeren starosti in zdravstvenemu stanju naših stanovalcev. Hrana je sveža in pripravljena tako, da je privlačna na pogled. Na naših krožnikih je vsak dan veliko sezonske zelenjave, ker pa nam je pomembno zadovoljstvo naših stanovalcev, upoštevamo tudi njihove želje.

Skrbno pripravimo tri glavne obroke in malici za stanovalce, poleg tega pa tudi malico za zaposlene in zunanje uporabnike. Pripravljamo tudi pogostitve za naše goste na prireditvah.

V sklopu službe prehrane deluje bife, v katerem stanovalcem, njihovim svojcem in obiskovalcem postrežemo s kavico, osvežilnimi napitki in okusnimi torticami.

 

VI.Tehnično vzdrževalna služba:

a. pralnica:

 • pranje, likanje domskega perila in osebnega perila stanovalcev
 • šivanje za domske potrebe ter osebne potrebe stanovalcev

b. vzdrževanje:

 • vzdrževanje in nadzor naprav, napeljav, strojev, opreme in objekta
 • organizacija servisnih popravil ter obveznih pregledov naprav in sredstev,
 • skrb za urejenost okolice doma

c. recepcija:

 • sprejem in usmerjanje obiskovalcev
 • sprejemanje telefonskih klicev