Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Spoznajmo se

Dom upokojencev Center, Ljubljana je umeščen v samo središče Ljubljane. Svoja vrata za prve stanovalce je odprl aprila 1966. Takrat je v svoje okrilje sprejel 122 stanovalcev. Leta 1972 je Dom poleg že obstoječe stavbe zgradil novo stavbo, ki je omogočila sprejem še dodatnih 200 stanovalcev.

Leto 1975 se je matični enoti Tabor priključila enota Poljane, s kapaciteto 120 stanovalcev (adaptacijo grada Kodeljevo). Z dograditvijo prizidka leta 1984 je enota Poljane pridobila še dodatnih 50 ležišč.

Leta 2020 je Dom upokojencev Center, Ljubljana postal bogatejši za še eno enoto Roza kocko. Posebnost Roza kocke je ta, da poleg klasične oblike institucionalnega varstva starejših in posebne skrbi za osebe obolele za demenco ponuja tudi eno od oblik deinstitucionalizacije, in sicer v obliki stanovanj, ki starejšim občanom omogoča ustvariti svoj dom ločeno od institucionalnega varstva, stanujoči v njih pa so deležni naše skrbi 24 ur na dan.

Dom upokojencev Center Ljubljana danes nudi institucionalno varstvo 477 stanovalcem, ki zaradi starosti in drugih okoliščin ne morejo živeti sami ter 13 oskrbovanih stanovanj, ki omogoča našim stanovalcem drugačen standard bivanja in varnega staranja.

Dom upokojencev Center, Ljubljana deluje v treh enotah, in sicer:

  • enota Tabor, Tabor 10, 1000 Ljubljana (296 stanovalcev),
  • enota Poljane, Ulica Janeza Pavla II/4, 1000 Ljubljana (137 stanovalcev),
  • enota Roza kocka, Regentova cesta 1, 1000 Ljubljana (44 stanovalcev v domskem delu in 15 stanovalcev v oskrbovanih stanovanjih).

Želja in skrb Dom upokojencev Center, Ljubljana je, da stanovalci živijo čim bolj samostojno in varno življenje v urejenih in prilagojeno opremljenih prostorih.