Nočna dežurna služba - 031 758 505

Dobrodošli

V naši družbi

Kaj potrebujem za sprejem

Za sprejem v Dom je potrebno predložiti:

  • prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo – povezava
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 1 mesec – povezava
  • izjavo o načinu plačila storitve – povezava, povezava
  • podatke o veljavnem osebnem dokumentu (veljavni osebni dokument se lahko predloži osebno na vpogled uradni osebi doma)
  • za sprejem na VAROVANI ODDELEK je potrebno k navedenim dokumentom predložiti še sklep sodišča za namestitev na varovani oddelek – povezava

Vse potrebne obrazce za oddajo popolne prošnje najdete na gumbu »OBRAZCI«

Z uporabnikom storitve sklene Dom Dogovor o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva.

Na podlagi 22. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) je uporabnik ob sprejemu dolžan:

  • začasno predložiti osebni dokument zaradi prijave in evidenc v zavodu,
  • začasno predložiti zdravstveno izkaznico,
  • dati podatke za izpolnitev osebnega kartona,
  • zagotoviti prenos zdravstvene kartoteke.

Vse potrebne obrazce za oddajo popolne prošnje najdete na gumbu »OBRAZCI«